Notera att registreringsrutinerna kan komma att ändras och det är alltid mottagande rapporteringssystem som bestämmer vilka regler som gäller. Meddela oss om regleverket ändras.

0   Nybesök, kort <20 min

1   Nybesök, enkel 20 - 39 min

91 Nybesök, normal 40 - 59 min

2   Nybesök, resurskrävande >=60 min


4   Återbesök kort <20 min

5   Återbesök enkel 20 - 39 min

95 Återbesök normal 40 - 59 min

6   Återbesök, resurskrävande >=60 min

40 Återbesök, ssk. resurskrävande >=90 min (KVÅ)


7 Hembesök, normal 30-59 min

8 Hembesök, resurskrävande >=60 min (KVÅ)


10 Gruppbesök, mottagning, normal 30-59 min

11 Gruppbesök resurskrävande >60 min, 2-10 pat>

41 Gruppbesök, ssk. resurskrävand >=60 min 2-5 pat


12 Bassänggrupp

15 Bassängträning Enskild

16 Bassäng, Gruppbesök, ssk resurskr.>=30min


9 Distansbesök


13 Besök på annan plats 30-59 min


20 Omfattande utredning, träning, anpassning FALLPREV (KVÅ)

21 Omfattande utredning vid förskrivning spec. anpassning RULLSTOL

23 Omfattande utredning med INTYG funktions- och AKTIVITETSBEDÖMNING

22 Omfattande TRÄNING av utredd patient med HJÄRT- KÄRLSJUKDOM (KVÅ)

27 Utredn/beh POSTTRAUMATISKT STRESSSYNDROM

28 Avancerad SMÄRTUTREDNING

42 Resurskrävande UNGDOM 18 och yngre samt ÄLDRE 85 år och över

26 Avancerad MOTORISK UTREDNING av barn och ungdom < 18

43 NEUROLOGISKA SKADOR, ssk. resurskrävande (25263)

44 UTREDNING av PSYKOMOTORISKA FUNKTIONER, särskilt resurskrävande (25264)

30 Modifierad CI-TERAPI


31 Behandling av LYMFÖDEM 30-59 min

32 Behandling av LYMFÖDEM 60-89 min

33 Behandling av LYMFÖDEM >=90 min


  • No labels