Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det första Du behöver göra (om det inte redan finns) är att skapa ett företag.

När det är gjort, skriv in patienten som vanligt och gå in i patientöversikten.

Skapa ett ärende, ex. "Tortikollis".

Klicka på  för att skapa ett försäkringsärende.

Vi förutsätter att patienten är inbokad i kalendern, så dubbelklicka för att registrera besök.

Du får då välja ärende, i detta fall Tortikollis.


När registreringsbilden kommer upp, välj Besökskategori, Föersäkringsbesök:


Sedan väljer Du Försäkringsärende:


Sedan Ersättningskod. Eftersom Du i försäkringsärendet angav 400:- i självrisk så kommer det automatiskt på första besöket.

Fyll i Diagnos(er), KVÅ'er och vad övrigt som erfordras. Klicka på  (F12)

Nästa besök Du registrerar kommer allt automatiskt:

För att sedan fakturera försäkringsbolaget, gå in under Ekonomi, Ofakturerade besök.


  • No labels