Det första Du behöver göra (om det inte redan finns) är att skapa ett företag.

När det är gjort, skriv in patienten som vanligt och gå in i patientöversikten.

Skapa ett ärende, ex. "Tortikollis".

Klicka på  för att skapa ett försäkringsärende.

Vi förutsätter att patienten är inbokad i kalendern, så dubbelklicka för att registrera besök.

Du får då välja ärende, i detta fall Tortikollis.


När registreringsbilden kommer upp, välj Besökskategori, Föersäkringsbesök:


Sedan väljer Du Försäkringsärende:


Sedan Ersättningskod. Eftersom Du i försäkringsärendet angav 400:- i självrisk så kommer det automatiskt på första besöket.

Fyll i Diagnos(er), KVÅ'er och vad övrigt som erfordras. Klicka på  (F12)

Nästa besök Du registrerar kommer allt automatiskt:

För att sedan fakturera försäkringsbolaget, gå in under Ekonomi, Ofakturerade besök.


  • No labels