Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under Landstingsmenyn,  Sändningar 

Här ser du skapade sändningar/Filer.

Om du klickar på  kan du spara filen på valfri plats på din dator för att lättare hitta den om du ska skicka den via ARV-portalen, Privera, PriComp eller det system som landstinget använder.

 Öppnar filen så att du kan studera den.

 Skickar filen direkt (endast ARV)

 Kopierar filens sökväg till klippbordet (GVR). När du ska skicka filen via Carepoint kan du trycka Ctrl + V för att klistra in filnamnet. Samma gäller Privera och PriComp.

 Visa filens historik, om det finns någon.


Om det finns skapad fil son inte är inskickad till ARV så visas det när Du startar SGX:

Markera filen, klicka på  för att skicka den.

Visa ingående besök/detaljer

 Klicka på ikonen Visa ingående besök/detaljer eller dubbelklicka på en rad för att se vilka besök som ingår.

Markera besök som felaktigt

Om du sett att något besök inte blivit godkänt hos landstinget kan du markera besöket och klicka på  för att markera besöket som felaktigt.

O.B.S! Om samlingsräkning är utskriven på besöket måste du först ta bort samlingsräkningen.

Dubbelklicka sedan på besöket och rätta felaktigheten och registrera på nytt. Besöket kommer då med i nästa sändning/fil.

Markera sändning som felaktig

Om alla besök är fel eller du behöver skicka filen igen, klicka på . I och med det går alla besök att skicka igen.

O.B.S! Om samlingsräkning är utskriven på besöket måste du först ta bort samlingsräkningen.

O.B.S! Om besöket är godkänt hos landstinget men du gjort något fel, ex. registrerat med fel ersättningskod eller helt enkelt registrerat besök på fel patient måste besöket tas bort och makuleras från besöksregistret.

O.B.S! Besök i GVR eller ARV (Stockholm) bör alltid makuleras om det är felaktigt.


  • No labels