Under menyn Region.  Sändningar 

Här ser du skapade sändningar/Filer.

Om du klickar på kan du spara filen på valfri plats på din dator för att lättare hitta den om du ska skicka den via ARV-portalen, Privera, PriComp eller det system som regionen använder.

 Öppnar filen så att du kan studera den.

Skicka fil. Om du har direktkoppling till din region skickas filen till regionen annars läggs filen i SGX Filer och sökvägen kopieras till klippbordet.

 Visa filens historik, om det finns någon.


Om det finns skapad fil son inte är inskickad till ARV så visas det när Du startar SGX:

Markera filen, klicka på  för att skicka den.

Visa ingående besök/detaljer

 Klicka på ikonen Visa ingående besök/detaljer eller dubbelklicka på en rad för att se vilka besök som ingår.


  • No labels