Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under  på huvudmenyn finns Läkar-/Remittentregister

Ett register Då Du kan lägga in Dina vanligaste remittenter för att lätt kunna hitta dessa om de skall knytas till en patient, Du skickar remissvar, utgående remisser eller brev till remittenten.


För att lägga in en ny remittent, klicka på NY. För att redigera, markera raden och klicka på 

Vårdgivar-ID är inte obligatoriskt, i Stockholm = kombika.

Kategori: I vissa regioner är det viktigt att Du väljer rätt kategori.

O.B.S! Försök att undvika att lägga in dubbletter!

Du kan välja att markera inaktuella läkare/remittenter som "Inaktiv" för att göra listan smidigare.  • No labels