Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataKom igång

  1. Logga in som vanligt i SGX och ange ditt personnummer under Inställningar | Administrera användare
  2. Nästa gång du loggar in i SGX kan du använda Mobilt BankID. 
Inloggning med Mobilt BankID

  1. Välj fliken Mobilt BankID.
  2. Mata in ditt personnummer.
  3. Välj Logga in och följ instruktionerna.BankID-tjänsten levereras av Svensk e-identitet. Genom att använda tjänsten accepterar du att personnummer behandlas av dem.

Vid inloggning med Mobilt BankID tillkommer en kostnad.


  • No labels