Självfallet är det bättre ju större skärm Du har men om Du nu har en mindre skärm så är det så mycket viktigare att Du justerar fönstren till bästa storlek.

Tre tips:

1.)

Om Du dubbelklickar på Titel-listen kan Du minska-förstora fönstret.

Från det lilla kan Du "ta tag" i nedre högra hörnet och dra ned till höger för att justera till lämplig storlek.

Det stora anpassar sig efter skärmstorleken.

2.)

Tänk på att bara ha det fönster Du skall justera öppet. (Ctrl + TAB) bläddrar mellan fönster så att Du kan stänga (Esc) de som Du inte skall justera.

Det kan ex. se ut som nedan när Du öppnar tidbok, bara en del av den syns.

Sätt markören i övre vänstra hörnet på tidboken så att den blir en diagonal dubbelriktad pil. Tryck ner vä. musknapp och dra nedåt till höger.

Resultatet blir då en liten flik av tidboken syns nere till höger

Placera då muspekaren på titelraden, tryck ner vä musknapp och dra upp tidboken till c:a 5 mm från överkant och c:a 5 mm rån vänsterkant.

Resultatet en liten tidbok uppe till vänster.

Placera då muspekaren i nedre höra hörnet av tidboken så att det blir en dubbelriktad diagonal pil. Tryck ner vä musknapp och dra ner till vänster så att tidboken blir så stor du vill ha den.

Resultatet blir en tidbok anpassad så väl som möjligt efter skärmens storlek.

3.)

Under "Fönster" kan Du välja "Visa verktygsrad". Om Du döljer verktygsraden blir det lite mer plats på skärmen om den är trång.

Du kan öppna tidboken med (F3) och patientregistret med (F8) när verktygsraden är gömd.


  • No labels