Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Webbläsare Chrome

  • Webbläsaren Chrome som fungerar bra för både patient och behandlare.
  • Om du inte har Chrome som standardwebbläsare. För att Chrome ska öppnas automatiskt när du startar videosamtal eller chatt kan du välja Chrome som din standardwebbläsare, https://support.antwork.se/x/FAI7AQ

Webbläsare Edge

Webbläsare Safari

  • Användare med iPhone/iPad bör köra den inbyggda webbläsare Safari då Apple i vissa fall har låst ned videofunktionen i andra webbläsare som t.ex. Chrome.


Kända fel och problem

  • VPN-tunnlar kan orsaka kommunikationsproblem. Videosessionen kan då inte starta.
  • Videosamtal på mobil kan tappa ljudet om telefonen ringer under pågående videosamtal. 


Felsökning

  • Videokamera fungerar inte pga användaren har valt att blockera kamera och mikrofon.

Öppna kamerainställningar och tillåt åtkomst för kamera och mikrofon.


  • No labels