Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under finns   PSFS- PatientSpecifik Funktionell Skala.

 Se bakgrund här >>>

Tomma blanketter >


Du kan ge statuset en rubrik.

Ange sedan det som skall mätas, det som patienten tycker sig ha besvär med. Ange patientens värdering av förmågan. 0 = sämst, 10 = inga som helst problem.

Gör så för varje "besvär" som patienten upplever. Du kan ha sex olika "besvär".

Nästa gång Du öppnar PSFS får Du en fråga om Du vill fortsäta på det befintliga formuläret eller skapa ett nytt. För statistik och uppföljning bör Du skapa ett nytt för varje ärende.

Du kan göra upp till nio (9) mätningar i ett och samma formulär.  • No labels