Öppna journal (Ctrl + J) på knappraden i de flesta fönster öppnar patientens journal.

Journalen öppnas med dagens datum och markören står färdig att börja skriva.

För tydlighetens skull visas patientens namn med stor text. Vi hoppas detta skall minska risken att notat skrivs på fel patient. Ta för vana att kolla där innan Du signerar.

Du kan även se om det finns tidigare, osignerade notat i journalen.

Vill du skriva ett notat för t.ex. igår, klicka på NY och välj datum för notatet. Om du anger ett datum som är mer än 14 dagar bakåt i tiden får du en fråga om det verkligen är det du vill göra, så att du inte gjort ett misstag.

Du kan formatera texten ungefär som i Microsotf Word även om många funktioner givetvis saknas.

Det som finns i SGX är  fraser,  mallar och  taggar (ersättningsfält).


Äldre anteckningar:

Om det är en journal med många äldre notat så kanske inte alla visas samtidigt eftersom bara de senaste läses in för att spara tid. Då måste du kanske välja en tidigare period.


Högerklicka i ett notat:

Om du högerklickar i ett notat (på höger sida) får du upp en meny:

Du kan kopiera hela notatet med eller utan formatering.

Skapa brev

"Utskrift av detta notat" skriver ut endast det markerade notatet.

Ändra felaktigt notatdatum

Flytta notat till annan patient

Du kan visa historik för notatet.

Brev direkt från journal >

Diagnoser >

Flytta notat till annan patient >

Korrigera notattext >

Kortkommandon >

Notathistorik >

Sekretessnotat >

Signering av notat >

Text och formatering >

Utskrift >

Varningar/varningstext >

Verktygsknappar >

Visning i journalen >

Visa andra vårdgivare notat >

Ändra datum på notat >  • No labels