Öppna journal (Ctrl + J)

I SGX har vi två typer av journalnotat, journalanteckning som du skriver själv och annan journalinformation som t.ex. länkade dokument, remisser och statusar som akupunktur och VAS. 

 • För att fortsätta skriva på en osignerad journalanteckning markerar du anteckningen i listan på höger sida så att den visas i redigeringsrutan på vänster sida.
 • För att öppna annan journalinformation
  • Dubbelklicka på notatet i listan på höger sida.
  • Högerklicka på notatet i listan på höger sida och välj Öppna.

Ny journalanteckning

 • Journalen öppnas med dagens datum och markören står färdig att börja skriva i redigeringsrutan på vänster sida.
 • Vill du skriva ett notat för t.ex. igår, klicka på NY och välj datum för notatet. 
 • För tydlighetens skull visas patientens namn med stor text. Vi hoppas detta ska minska risken att notat skrivs på fel patient. Ta för vana att kolla där innan du signerar.


Fraser
Mallar    
Taggar (ersättningsfält)

Filtrering

 • Osignerade notat
 • Ej behöriga. Visar datum och signeringsansvarig för notat som du inte har behörighet att läsa.
 • Sökord. T.ex. Anteckning, Brev och Samtycke
 • Användare/behandlare

Visa dolda notat

Visar notat som du har behörighet att läsa men som du måste bekräfta att du har rätt att ta del av.
Åtgärden loggas.

Äldre anteckningar

Om det finns fler notat som inte visas i listan visas knappen Visa fler, äldre notat längst ned.

 • No labels