Under Status och formulär

Formulär

Tomma statusblanketter >

 Akupunktur (Ctrl + Alt +A)

Autotext

Smärtbild (Ctrl + Alt + S)

TNS/TENS (Ctrl + Alt + T)

Disability Raiting Index DRI (Ctrl + Alt + R)

 FYSIO-X (Ctrl + ALT + F)

Visuell analog skala VAS (Ctrl + Alt + V)

Enkel VAS-skala (Ctrl + Alt + W)

VAS-grafik

Bidjournal (Ctrl + Alt + B)

 HOOS Frågeformulär för höftpatienter

  KOOS frågeformulär för knäpatienter

  KOOS-Child frågeformulär för knäpatienter (barn)

  FAOS frågeformulär för fot- och fotledspatienter

 RAOS  frågeformulär för patienter med artrit och/eller besvär från höft/knä/fot

  Scanna dokument (Ctrl + Shift + D)

Länka dokument (Ctrl + Alt + D)


  • No labels