Bokföringskonton hanteras på respektive fakturautställare. Du hittar fakturautställare under Arkiv | Systemadministration | Fakturautställare.

Markera fakturautställaren och välj ikonen Redigera eller dubbelklicka på raden för att öppna vald fakturautställare.

Nytt bokföringskonto, välj NY (Ctrl + N)

Ändra ett bokföringskonto, dubbelklicka på raden eller välj (Ctrl + E)

Det finns två kontotyper. Betalsätt är typiskt 19xx-konton och Intäktskonton är typiskt 30xx-konton.

  • Betalsätt
  • Intäktskonto.

Du ger kontot ett namn ex. Swish och ett kontonummer som passar in i din bokföring ex. 1935 eftersom det är ett intäktskonto.

Intäktskonton kan vara momsfria, = sjukvård, eller momsbelagda, = försäljning av rehabprodukter. Du kan välja 6%, 12% eller 25% moms.

Kryssa i  för att det skall vara valbart när du skapar kontantfaktura.

Du kan välja att inaktivera ett konto som iu inte vill använda. Kontot skall dock inte tas bort om det är använt vid något tillfälle.

Konto 6350 kan Du använda som betalsätt om du blivit "blåst" på ex. patientavgiften eller om du behandlat en bekant som du vill bjuda på patientavgiften.


Under Inställningar, Användarinställningar, Ekonomi, kan du ställa in förvalt konto för kontantfakturor och för när du kvitterar att fakturor är betalda.

Under Ekonomi, Fakturor kan du se hur konteringarna är gjorda på dina fakturor, se här >>>

  • No labels