Programmet kan laddas ner här (OBS bara den version som INTE är kompatibel tillsammans med Net iD Enterprise fungerar med SGX)
https://confluence.cgiostersund.se/pages/viewpage.action?pageId=220214261


Vid uppdatering från Net ID

  • Avinstallera ditt Net ID
  • Starta om datorn
  • Installera SITHS eID Windowsklient ”Inte kompatibel tillsammans med NetID Enterprise”
  • Starta om datorn
  • Testa så att ni når alla IT-system och kan logga in