Om Du vill boka en patient på flera tider kan Du hålla ned Ctrl samtidigt som Du klickar in patienten i kalendern. Patienten finns då kvar i "musen" klar att klickas in i nästa bokningsruta.

Du ser på markören att Du har patienten med Dig

  • No labels