Du kan lägga ut administrativa bokningar för valfri tidsperiod, ex. hela året.

Klicka på  och välj "Skapa administrativ bokningsserie".

Du väljer tidsperiod (datum), Udda/Jämna/Alla veckor, och vilka veckodagar.

Välj bokningens längd, bakgrundsfärg och i vilken/vilka kalendrar bokningen skall göras.

Resultatet kan bli ...


När du har skapat bokningar kan du välja att fortsätta skapa flera administrativa bokningar. Fönstret Skapa administrativa bokningar behåller då dina tidigare val som du kan ändra och skapa ytterligare bokningar.


Radera administrativa bokningar

Du kan ta bort en bokningsserie. Högerklicka på en bokning, välj "Avboka", alt. markera bokning och tryck (Delete).

Du kan välja att ta bort den här bokningen, den här bokningen och kommande bokningar eller alla bokningar i serien. Du väljer även om det bara gäller den tidbok som du just nu står i eller i alla tidböcker som bokningar i bokningsserien finns i. Notera att bokningar som är kopplade till en patient eller en grupp inte raderas om du inte specifikt väljer att ta bort just den bokningen. Valet att ta bort fler bokningar i samma serie uteblir då.

I detta exempel har vi skapat 5 st bokningar i två tidböcker. 


  • No labels