Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I SGX finns en integration med Alfa e-recept, se https://documents.e-recept.se/pdf/Tjansten.pdf

Under  finns  Läkemedel (Ctrl + Alt + L)


Läkemedelslista:

Klicka på  för att komma till Alfa e-recept.

Du gör Din förskrivning på Alfa e-recept och när Du lämnar e-recept läggs läkemedlen in i läkemedelslistan.

Receptets innehåll skrivs även in i journalen.


  • No labels