på stora knappraden öppnar besöksregistret. Här visas alla dina patienters besök. Fönstret öppnar med dagens datum så att du direkt ser vad du gjort idag.

Med den lilla  som finns i de flesta fönster visas vald patients besök.

Om du drar bläddringslisten längst ut till höger ser du om det finns någon anmärkning på besöket. Ska skickas betyder att besöket ska skickas (läggas på fil) till regionen.

Du sorterar listan genom att klicka i kolumnhuvudet.

I den mån du väljer att visa alla patienter kan du stega framåt eller bakåt.

Du kan välja att stega Dag, Vecka eller månad. Klicka sedan på pil framåt eller bakåt.

Du kan skriva in Fr.o.m. datum och T.o.m. datum och klicka på .

Du kan välja att visa besök hos samtliga behandlare på kliniken om patienten besökt flera.

Det går även att filtrera på Besökskategori, Ersättningskod och/eller Avgiftskod.

Du kan välja att visa specifik sändning eller samlingsräkning.

På statusraden längst ned ser du antal besök, Justerad ersättning (ersättning - patientavgift), patientavgift och totalt.

Utskrift via PDF >

Ta bort besök >

Ändra besöksregistrering >

Ta bort/makulera besök >

Utskrift av besöksregister via PDF >

Utskrift av en patients besök >

Ångra makulering >

  • No labels