Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

O.B.S! Ett signerat notat är låst och kan inte ändras eller flyttas. Var därför noggrann så att Du inte skriver notat på "fel" patient och läs igenom notatet innan Du signerar.

För att signera ett notat klicka på  (Ctrl + Shift + S).

Om notatet är ett tidigare notat, markera notatet på högersidan så att det visas på vänster sida, redigeringsrutan, klicka sedan på  (Ctrl + Shift + S).

Du får bekräfta att Du vill signera notatet.

Resultat:

Se även Signeringslista >  • No labels