Notera! Ett signerat notat är låst och kan inte ändras. Var därför noggrann innan du signerar.

Om du har flera journalnotat samma dag kan du välja att signera varje notat var för sig eller alla notat samtidigt.

  • Högerklicka på notatet i listan på höger sida
    • Välj Signera
    • Välj Signera alla denna dag
  • För att signera vald journalanteckning klicka på Signera (Ctrl + Shift + S).
  • För att välja en journalanteckning
    • Markera notatet på högersidan så att det visas på vänster sida i redigeringsrutan.Se även Signeringslista >

  • No labels