Om en remiss blivit inskriven på en patient utan ärende kan Du i efterhand knyta remissen till ett ärende.

Öppna ärendebilden/patientöversikten  (F7). Välj NY för att skapa ett nytt ärende. Ange kontaktdatum och kontaktorsak.

Du väljer sedan remissen under pilen för att knyta den till ärendet.

O.B.S! Att detta måste göras innan Du skickar/skriver ut kallelse, remissbekräftelse o.s.v. till remittent/patient.
  • No labels