Under Arbeta med, Grupper (Ctrl + G) kan Du hantera grupper och gruppbesök.

Välj "NY" för att skapa ny grupp:

Högerklicka i medlemslistan för att skriva ut medlemslistan.

Välj "Lägg till" för att lägga till patient i gruppen. Du kan söka i patientregistret.

Välj "Ta bort" för att ta bort en markerad patient ur gruppen.

Välj för att editera gruppen

Välj  För att registrera gruppbesök.

 visar gruppens alla registrerade besök.

Boka in grupp i kalender.

Ta bort grupp: Du skall inte ta bort en grupp, gruppen skall finns kvar för historik och på besöket syns vilken grupp man var med i.

Klicka på   Redigera och tag bort markeringen för Aktiv.


  • No labels