I Stockholm når Du sjukresor på två sätt.

  1. Via menyn "Externa länkar", klicka på . Du får inget personnummer med Dig.
  2. Markera patienten och klicka på  på menyraden. I detta fall får Dig med dig personnumret. När Du loggat i sjukresor och skall ange personnumret, tryck (Ctrl + V) för att klistra in det.

Båda fallen är ett "uthopp" till sjukresor.sll.se på internet.


  • No labels