Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under Febertermometern , Länka dokument  (Ctrl + Alt + D) kan du länka externa dokument som t. ex. röntgensvar och remisser.

  • Klicka på Länka dokument. 
  • Välj dokument på din dator
  • Välj dokumentnamn. Ge dokumentet ett förklarande namn. Namnet läggs till länk i journalen.


  • No labels