Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under Febertermometern , Länka dokument  (Ctrl + Alt + D) kan du länka externa dokument som t. ex. röntgensvar och remisser.

  • Klicka på Länka dokument. 
  • Välj notatdatum och signeringsansvarig.
  • Välj dokument på din dator.
  • Välj dokumentnamn. Ge dokumentet ett förklarande namn. Namnet visas i Patientöversikten och läggs till som en länk i journalen.
  • Välj Spara.


  • No labels