Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under Febertermometern , Länka dokument  (Ctrl + Alt + D)

Kan du länka externa dokument, ex. Röntgensvar, Remisser o.s.v.

Klicka på , leta upp dokumentet som måste finnas på Din dator, ge dokumentet ett förklarande namn som står vid länken i journalen.


  • No labels