Under InställningarAnvändarinställningar, fliken BrevPosition adressfönster:

Om placeringen av adresser vid utskrift inte stämmer med fönsterkuvertet kan Du justera placeringen här.

Se adresssutskrift >


Position kuvert:


  • No labels