ARKIV:

Import:

Diagnoskoder:

Här kan Du själv importera diagnoskoder. Vi meddelar på Info on line när koderna uppdaterats.

Byta lösenord:

Här kan Du byta lösenord.

Arbeta med:

Ny patient >

Patientregister > (F8) öppnar patientregistret

Sök patient > (Ctrl + F8)

Besök > (öppnar besöksregistret)

Grupper > (Ctrl + G)

Företag >

Läkare > (remittentregister)

Adressbok >

Väntelista >

Personlig anteckning >

Internpost >

Radera patienter > (Senaste behandlingstillfälle äldre än 10 år)

Kalendrar:

Kalender > (F3) öppnar ordinarie kalender

Kalenderöversikt >

Skapa administrativ bokningsserie >

Öppna web-bokning >Visar övriga resurskalendrar

Kontroller:

Signeringslista >

Påminnelser >

Inkommande remisser utan besök >

Aktiviteter idag >

Inaktiva patienter >

Kontroll av personnummer och födelsedatum >

Kontroll av ogiltiga notatdatum >

Ekonomi:

Fakturor >

Ofakturerade besök >

Försäljning >

Artiklar >

Skapa fakturajournal >

Skapa inbetalningsjournal >

Kassarapport >

Kundfordran >

Region:

Vad finns att skicka >

Sändningar >

Samlingsräkningar >

Kolla takhöjd >

Rapporter:

Patienter per kommun

Besöksstatistik

Patientstatistik

Livsstilsstatistik

Tidrapport

Ofakturerade besök

 Statistik SoS patientregister

Rapportarkiv


Meddelande:

 Skicka e-post

 Skicka SMS


Externa länkar:

 ARV-portalen (Uthopp till ARV2)

 e-frikort (uthopp till webbapplikationen)

 Förbrukningsmedel i hemmet

 Sjukresor

Mallar:

Brev

E-post

Fakturameddelande

Journal

Remissvar

SMS

Inställningar:

Administrera användare

Användarinställningar

Administrera klinik

Klinikinställningar

Konton

Ersättningskoder (åtgärder/prissättningar)

Avgiftskoder (patientavgifter)

Fönster:

Visa/dölja verktygsrad

Växla fönster (Alt + F)

Utbildningsfilmer:

Olika instruktionsfilmer

Hjälp:

Senaste nytt

Hjälp

Skapa supportärende

Fjärrhjälp (efter överenskommelse)

Skicka fil till Antwork (krypterat)

SOS, påkalla hjälp från kollegor (Ctrl + Shift + F!)

Om SGX

  • No labels