Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

O.B.S! För att undvika att registrera och/eller skriva journal på fel patient rekommenderas att Du söker på personnummer.När Du öppnar patientregistret,  (F8). så visas Dina aktuella patienter.


  • Aktuella. Patienter som har pågående ärenden, d.v.s är under behandling. När ärendet avslutas försvinner patienten från Aktuella patienter och hittas då under Alla patienter.
  • Alla. Alla patienter


Du kan filtrera direkt listan på flera kriterier:

  • Skriv ex. 'sus' och alla Susanne visas
  • Skriv ex. 'sus an' och alla Susanne Andersson visas
  • Skriv ex. 'sus 1945' och alla Susanne födda 1945 visas

Om Susanne född 1945 inte kommer upp kan Du trycka Enter, eller klicka på  för att söka bland alla patienter.

Dyker hon inte upp då finns ingen Susanne född 1945 i systemet.


Vill Du börja om sökningen, tryck (F8) så rensas sökfältet och Du börjar om från Aktuella patienter.
Söker Du i  måste Du ange minst tre tecken och trycka Enter för att utföra sökningen.

Söker Du för "brett", med ex. 'and', så kan det hända att SGX hittar för många patienter:

Då får Du utöka filtreringen med mellanslag och kanske att hen hette något på 'jo' i förnamn så att Du söker på 'and jo' och trycker Enter.
Du kan även söka på patient-ID. Då skriver Du . (punkt) och patientens ID. Ex '.189' och trycker Enter.

  • No labels