O.B.S! För att undvika att registrera och/eller skriva journal på fel patient rekommenderas att du söker på personnummer eller använder funktionen  Sök patient.


När du öppnar patientregistret,  (F8). så visas dina aktuella patienter.

Du kan filtrera direkt i listan på flera kriterier genom att 

  • Skriv ex. 'sus' och alla Susanne visas.
  • Skriv ex. 'sus an' och alla Susanne Andersson visas.
  • Skriv ex. 'sus 1945' och alla Susanne födda 1945 visas.
  • För att söka på ett specifikt patientid, skriv . (punkt) och patientens id. Ex '.189' och tryck Enter eller Sök.

Om Susanne född 1945 inte kommer upp i listan bland aktuella patienter kan du trycka Enter, eller klicka på för att söka bland alla patienter. Dyker hon inte upp då finns ingen Susanne född 1945 i systemet.
Om du söker på personnummer och patienten inte finns får du en fråga om du vill registrera patienten. Personnummer följer då med till Registrera ny patient.

Tips! Om du vill börja om sökningen, tryck (F8) så rensas sökfältet.

Alla patienter

Om du söker bland alla patienter måste du som har många patienter ange minst tre tecken för att sökningen inte ska ta för lång tid.

Om du söker för "brett", med ex. 'and' så kan det hända att SGX hittar för många patienter och uppläsningen av patienter tar för lång tid. Utöka filtreringen med exempelvis mellanslag och början på hens förnamn. Exempel 'and jo'.


  • No labels