Det som står i huvudet redigerar Du under Inställningar, Klinikinställningar fliken "Klinik".

Det som står i foten under fliken "Vårdgivare".
  • No labels