Om annan, ex. företag, skall betala patientavgiften så ange det längst ned till höger i registreringsbilden.


Betalaren måste finns inlagd i Företag.

Faktureringen sker sedan från Ekonomi, Ofakturerade besök.


  • No labels