Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ny ersättningskod >

Under Inställningar | Ersättningskoder.


Vill du ändra en ersättningskod, dubbelklicka på koden eller markera och klicka på

Om du är systemadministratör kan du ändra allt i denna bild, annars valda delar. Du skall dock vara lite försiktig med att ändra regler för koden om du inte är säker på vad du gör.

Standard behandlingstid är den behandlingstid som föreslås när du väljer koden i besöksregistreringsbilden.

Du kan även välja vilken tids-KVÅ som skall föreslås (främst GVR i Stockholm).

Du kan ex. "Dölja kod i lista" vilket gör att du normalt inte ser den när du registrerar ett besök.


 Tar bort markerad kod. Egentligen ingen bra idé, bättre att sätta den som dold.


Med  kan du importera nya koder.  När du klickar på  får du välja startdatum, när koderna (ersättningen) ska börja gälla.

Du får välja vilken typ det är, i detta fallet "Intäkt"

Klicka på "Välj" och då visas:

Filnamnet visar (i detta fall) att länet är 01 - Stockholm och att det är en A-praktik. Klicka på "Välj" och importen sker.

Tack vare detta kan du lägga in ny taxa så fort du får tillgång till den och ange att den ska börja gälla fr.o.m. 1/1 nästa år. Då behöver du inte fundera mer på det.

Ny ersättningskod >  • No labels