Under Inställningar | Ersättningskoder.

Ersättningskoder används vid besöksregistrering och styr både ersättning, vilket konto som ersättningen bokförs på och t.ex. om ersättningskoden får användas för barn och ungdom, vuxna och åldringar.

Ersättningskoder med besökskategori Regionsbesök hanteras av Antwork support och uppdateras automatiskt. Om du saknar en ersättningskod eller om du har fel ersättning kontaktar du Antwork support.

Om besökskategori Företagsbesök eller Försäkringsbesök kan du även ange för vilka företag ersättningskoden ska användas. Om inget företag har angetts är ersättningskoden valbar för alla företag och försäkringsbolag.


Ny ersättningskod >

Ändra en ersättningskod

Dubbelklicka på ersättningskoden eller markera och klicka på Redigera (Ctrl + E)

  • No labels