För att byta personnummer eller ändra ett personnummer från preliminärt till ett riktigt.

  1. Öppna Patientuppgifter  (Ctrl +P).
  2. Klicka på  och bekräfta att du vill byta personnummer/reservnummer på patienten.
  3. Skriv in det nya personnumret eller reservnumret på patienten
  4. Spara  (F12).


O.B.S! Åtgärden kräver att du är journalsäkerhetsansvarig.

  • No labels