Av integritetsskäl och för att följa intentionen i GDPR så skrivs som standard inte personnummer ut på kontantfakturor.

1.  Personnummer som standard

Om du vill ha personnummer på alla fakturor kan du ställa in det som en fakturautställareinställningar

2.  Personnummer på en specifik faktura


Du kan du lägga till personnummer på en faktura i efterhand.

  • Markera patienten.
  • Öppna Fakturor (Ctrl + H).
  • Markera fakturan.
  • Välj Fler relaterade val | Ändra meddelande på faktura.


Du kan du lägga till personnummer när du skapar en faktura. Ange personnummer i fältet Ev. extra meddelande.

Mall för att lägga till personnummer i meddelandefältet

 •  Skapa mall. För att underlätta kan du skapa en mall för ändamålet under Mallar | Fakturameddelande.

 • Använd mall. För att använda mallen klickar du på Mall och väljer mallen som du har skapat.

 • No labels