Detta under förutsättning att det inte påverkar fakturerad patientavgift eller ersättning. I så fall måste du först kreditera fakturan.

Ändra uppgifter på besök (som inte är inskickat till regionen)

Du kan ändra ett registrerat besök som inte är inskickat, ex. lägga till en diagnos, ändra ersättningskod eller lägga till KVÅ-koder.

Om Du ex. inte har en adekvat diagnos när Du registrerar besöket men i efterhand vill ha med en sådan behöver Du inte ta bort besöket och registrera om det utan kan öppna besöket och lägga till diagnosen.

 • Dubbelklicka på besöket i tidboken eller besöksregistret.
 • Ändra de felaktiga uppgifterna.
 • Spara besöket, klicka på Registrera (F12).
 • Svara Ja på frågan om besöket ska uppdateras.


Ändra uppgifter på inskickat regionsbesök

Nu kan du enklare ändra uppgifter på inskickade regionsbesök. 

 • Markera besöket i besökslistan.
 • Välj ikonen "Ändra uppgifter på redan skickat regionsbesök".

 • Det felaktiga besöket makuleras.
 • Ett nytt besök skapas och öppnas.
 • Ändra de felaktiga uppgifterna.
 • Var noga med att kontrollera att patientavgiften stämmer med ditt makulerade besök. Patienten kan ha kommit upp i frikort eller att frikortet har tagit slut. SGX kommer att föreslå enligt gällande patientuppgift och du måste då ange korrekt patientavgift d.v.s. samma patientavgift som på det makulerade besöket. Se "Ändra uppgifter på besök med reducerad patientavgift" nedan.
 • Spara besöket, klicka på ikonen Registrera (F12).
 • Både det makulerade besöket och det nya besöket skickas till regionen nästa gång du skapar filen till regionen.
 • Om din region inte klarar av att ta emot makuleringar/ändringar, läs mer här Markera besök som manuellt skickat till regionen.


Ändra uppgifter på besök med reducerad patientavgift

Om du behöver uppdatera uppgifter på ett besök med reducerad patientavgift måste du välja "Använd reducerad patientavgift" och välja rätt Avgiftskod med korrekt patientavgift igen.

 • No labels