Arbeta med | Företag

Här finns de företag du lagt in i systemet. Klicka på NY för att skapa nytt, klicka på  för att redigera.
För att fakturera företaget, gå till Ekonomi, Ofakturerade besök.

Fakturor

Klicka på  För att se fakturor till företaget.

Markera fakturan, klicka på  när du fått betalt.

Registrera besök

Registrera företagsbesök >

Registrera försäkringsbesök >

Inställningar

Faktureras på annat sätt. Om du har företag eller försäkringsbolag som du alltid fakturerar på annat sätt kan du markera "Faktureras på annat sätt (fakturering sker i annat system)". Då sätts ersättningen automatiskt som betald i SGX och besöket kommer inte upp i listan Ofakturerade besök.  • No labels