Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under:

Arbeta med

Företag

Här finns de företag du lagt in i systemet. Klicka på NY för att skapa nytt, klicka på  för att redigera.

För att fakturera företaget, gå till Ekonomi, Ofakturerade besök.


Klicka på  För att se fakturor till företaget.


Markera fakturan, klicka på  när Du fått betalt.


Registrera företagsbesök >

Registrera försäkringsbesök >  • No labels