Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Du kan bestämma om kontantfaktureringsfönstret ska komma upp automatiskt i och med att Du registrerar besök. Det gör du under Inställningar | Användarinställningar | BesökNär Du ska skapa ut en kontantfaktura/kvitto till patienten så måste ett betalsätt vara angivet, annars blir det en obetald faktura.

Väljer Du Avbryt skapas ingen kontantfaktura/kvitto och Du kan istället skriva ut kontantfaktura/kvitto för fler besök samtidigt med

O.B.S! Att ett besök inte anses som betalt innan Du skapat kontantfaktura/kvitto.

Däremot måste den inte skrivas ut, det räcker med "Skapa kontantfaktura". Då ska både "Skriv ut" och "Skicka via e-post" vara avmarkerade.

Se Inställningar, Användarinställningar, Ekonomi


Du kan ange "standardkonto" (betalsätt) som föreslås automatiskt under Inställningar, Användarinställningar, Ekonomi.

"Standard betalningssätt vid kvittering" gäller när Du kvitterar en faktura som Du fått in betalning för. finns bl.a. i kalender, patientregister och besöksregister. Där skriver Du ut "kvitto" till patienten.

När Du klickar på  öppnas "kvittot":

Om Du vill kan Du markera en rad och ta bort den från kvittot.

Det finns möjlighet att skriva ett meddelande på kvittot och till det kan Du använda fraser och/eller mallar om Du vill.

Är det en kontantfaktura (= kvitto) så väljer Du betalsätt, d.v.s. om patienten betalar kontant, med Swish, kort eller på annat sätt.

Se  Inställningar, Användarinställningar, Ekonomi.

Det går även att få upp Swish QR-kod på skärmen. Den kan man då i swish-appen scanna så kommer belopp och mottagare automatiskt upp på telefonen. Det förutsätter dock att patienten riktar telefonen mot behandlarens skärm.

Under Inställningar, Administrera klinik, fliken Vårdgivare anger Du Swish-mottagare.


Betalsätt och konton hanterar du under Inställningar, Konton.

Du kan sedan välja om Du vill skriva ut kvittot på skrivaren eller skicka det direkt via E-post.

E-post förutsätter att patienten samtyckt till detta.

Om Du inte klickar i "Skriv ut" eller "Skicka via E-post" så skapas kontantfakturan/kvittot i programmet och kan skrivas ut senare under .

Väljer Du Avbryt så kan Du skriva ut kvittot senare via


  • No labels