Klicka på  för att öppna listan med diagnoser.

Högst upp i listan finns olika val för olika listor:

"Vanliga", där kommer Dina vanligast använda diagnoser att samlas vartefter Du använder dem.

"OMT" är den lista som de som arbetar inom ortopedisk medicin sammanställt med vanliga diagnoser angående rörelseapparaten.

"Alla" är precis som det låter, samtliga socialstyrelsens diagnoser och landstingens tilläggsdiagnoser.

"Ext", "Spec" och "SpSK" är några listor som sammanställts efter önskemål.

"Spec" innehåller vissa diagnoser angående andning, neurologi, övervikt, diabetes och psykiatri. De är inte fullständiga och är tänkta som "lathundar".

Att söka på  är oftast inte så givande eftersom det ändå blir väldigt många diagnoser att välja på.

Du kan även skriva i rutan: lumbago och trycka TAB eller M545 och trycka TAB. Då kommer önskad diagnos in. Finns flera "lumbago" så öppnas listan så att Du kan välja.

Du behöver alltså inte öppna listan för att söka utan Du kan skriva söktexten direkt i rutan och trycka TAB.


  • No labels