Font och fontstorlek

 (Ctrl + X) Klipp ut text

 (Ctrl + C) Kopiera text

 (Ctrl + V) Klistra in text

(Ctrl + A) Markerar hela texten.

 (Ctrl + Z) Ångra

 Ångra ångra

 (Ctrl + L) Vänsterjustera text

 (Ctrl + E) Centrera text

 Högerjustera text

 Minska indrag

 Öka indrag

 Punktlista

 Fetstil

 Kursiv stil

 Understruken text

 Färg på text

 Fraser

 Mallar (Ctrl + M)

 Taggar (platshållare)

(Ctrl + 1) = Enkelt radavstånd

(Ctrl + 2) = Dubbelt radavstånd

(Ctrl + 5) = 1½ radavstånd


Grader °
För att få tecknet för grader °

  • Om du har numpad kan du trycka Alt + 248.
  • Du kan skapa en fras som skriver ut tecknet °. Mallar | Fraser | Ny. Kod "grad" och Text °