Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Först skapar du filen till regionen. Fil till regionen skapas på samma sätt oavsett i vilken region du jobbar i.
  2. När filen är skapad kan du skicka filen till din region. Beroende på vilken region du jobbar skickas filen på lite olika sätt. 
  3. I en del regioner behöver även en samlingsräkning skapas och skickas in. För att skapa en samlingsräkning behöver du först skapa fil till regionen. 

Om du behöver skicka om filen till regionen eller skicka den vid ett senare tillfälle går du in under Region | Sändningar. Där ligger alla dina skapade filer och du kan markera filen och välja Skicka fil.  • No labels