Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

E-tjänstekort (SITHS)

Om ditt e-tjänstekort redan fungerar på din datorn behöver du inte installera det på nytt utan kan logga in direkt i SGX.

Inloggning med E-tjänstekort

  1. Stoppa in e-tjänstekortet i läsaren.
  2. Välj fliken E-legitimation.
  3. Ditt namn visas i listan.
  4. Välj Logga in.


O.B.S! Att om det dyker upp ett rödfärgat datum (som nedan), mellan ditt namn och HSA-ID, så tyder det på att certifikatet är på väg att gå ut.

Det kan även hända att du får ett felmeddelande när du loggar in: "Ogiltigt certifikat, The certificate is revoked".

Kontakta regionen för att få råd om lämplig åtgärd.


Kom igång med E-tjänstekort

  1. Skaffa ett e-tjänstekort. Mer information HSA-id och e-tjänstekort.
  2. Du behöver en kortläsare. Du behöver en kortläsare. Beställ kortläsare här.
  3. Installera Net iD, programvara för e-tjänstekort. Du kan hämta den under "Installera programvaran Net iD".
  4. Testa ditt SITHS-kort
  5. Kontrollera NET-ID och certifikat på Din dator >>

Om det inte fungerar med E-tjänstekortet

På nya datorer är webbläsaren Microsoft Edge oftast standardwebbläsare. Den fungerar tyvärr inte tillsammans med E-tjänstekort.

Microsoft Internet Explorer finns oftast på din dator och du ser hur du ändrar standardwebbläsare här >>> O.B.S! Att Internet Explorer inte fungerar optimalt i många andra sammanhang. Så det mest optimala är om du bara använder Internet Explorer till de funktioner som inget annat fungerar.

Google Chrome fungerar också men inte för att testa kortet hos Inera.


  • No labels