Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

E-tjänstekort (SITHS)

Om ditt e-tjänstekort redan fungerar på din datorn behöver du inte installera det på nytt utan kan logga in direkt i SGX.

Inloggning med E-tjänstekort

  1. Stoppa in e-tjänstekortet i läsaren.
  2. Välj fliken E-legitimation.
  3. Ditt namn visas i listan.
  4. Välj Logga in.Kom igång med E-tjänstekort

  1. Skaffa ett e-tjänstekort. Mer information HSA-id och e-tjänstekort.
  2. Du behöver en kortläsare. Du behöver en kortläsare. Beställ kortläsare här.
  3. Installera Net iD, programvara för e-tjänstekort. Du kan hämta den under "Installera programvaran Net iD".
  4. Testa ditt SITHS-kort
  5. Kontrollera NET-ID och certifikat på Din dator >>

Om det inte fungerar med E-tjänstekortet

På nya datorer är webbläsaren Microsoft Edge oftast standardwebbläsare. Den fungerar tyvärr inte tillsammans med E-tjänstekort.

Microsoft Internet Explorer finns oftast på din dator och du ser hur du ändrar standardwebbläsare här >>>

Google Chrome fungerar också men inte för att testa kortet hos Inera.


  • No labels