Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ikoner som är gemensamma för de flesta fönster:

NY Skapa ny ...(Ctrl + N)

"Pennan" redigera/ändra (Ctrl + E)

 Radera/ta bort (Delete)

 Spara (Ctrl + S)

 Spara och stäng (F12)

 Spara (Ctrl + S)

 Skriv ut (Ctrl + U)

 Kopierar personnummer i formatet yyyymmddnnnn

 Patentöversikt. (F7)

 Uppdatera lista/vy (F5)

 Öppna journal (Ctrl + J)

 Registrera besök (Ctrl + R)

 Frikort (Ctrl + Shift + F)

 Patientuppgifter (Ctrl + P)

 Visa patientens besök (Ctrl + B)

 Öppnar markerat besök.

 (Ctrl + K) Öppnar bokningskalendern och Du har patienten med. Klicka i bokningsrutan i kalendern där patienten skall bokas.

 (Alt + i) ID - kontroll

 Sjukresor (internet)

 Öppnar patientens anteckningsblock. (Alt + A)

 Internmeddelande ang. patient

 Skicka mail

 Skicka SMS

 Återbud med internmeddelande

 Sök ledig tid för nybesök.

Sök ledig tid för nybesök

Genom att högerklicka i en tom bokningsruta och välja "Reservera för nybesök" skapas en bokning med standardtid och texten "Nybesök".

Man kan sedan söka efter Nybesökstider som finns i alla kalendrar på mottagningen. Du anger hur långt i framtiden sökningen skall ske.

Om Du dubbelklickar på en tid som passar kommer Du in den kalendern och kan göra en bokning.

Det går även att söka på annan text, vilken som helst, ex. Anders Andersson.

 Öppnar Blanketter (Alt + B)

 Skriver ut kontantfaktura (kvitto) till patienten.

 Skapar faktura till patienten.

 Fakturor

"Febertermometern" Status

Fler patientrelaterade val

 Historik, händelselogg

(Ctrl + G) öppnar grupper.


 Visa hjälp (F1)

 Stänger fönstret (Esc)  • No labels