Under  (febertermometern) och  finns SGX status. De finns för Cervikal-, Thorakal- och Lumbalrygg.

Rent tekniskt fungerar alla SGX status på samma sätt.

Du flyttar successivt mellan textfälten med TAB. Du flyttar bakåt med Shift + TAB.

OBS! att det inte är någon idé att skriva "utanför" textfältens bredd även om det är möjligt i statusbilden. "Överskjutande" text sparas inte!

När du sparar statuset sätts en länk in i journalen. Länken placeras vid det datum som anges i statuset om detta finns i journalen, annars placeras länken sist i journalen.


I statuset finns förutom textfält olika val Du kan markera. Valen visas i blå text . Du kan markera på tre olika sätt, understrykning, överstrykning och ringa in.Om du bara klickar på ett val blir det understruket.

Håller du ner Alt och klickar blir det överstruket.

Håller du ned Ctrl och klickar ringas valet in.

Klicka med höger musknapp för att ta bort markering.


I rutor liknande den nedan kan du ändra justering av text genom att dubbelklicka i rutan.  • No labels