Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ofta får vi frågan: "Hur gör jag med patientavgiften när jag behandlar min bror och inte vill ta ut patientavgiften?"

Du måste registrera besöket med föreslagen patientavgift, annars kommer du få full ersättning från Regionen vilket inte är meningen.

Patientavgift ska inte registreras till e-frikort.

Alternativ 1

Välj betalsätt "Betald på annat sätt".

Då sker ingen ekonomisk bokföring av patientavgiften.

Det blir dock en diff mellan besöksstatistiken och den ekonomiska statistiken som revisorn möjligen kan ha synpunkter på.

Alternativ 2

Välj betalsätt "Betald direkt med Kundförluster (6350)" eller skapa en faktura och kvittera den som kundförlust.

För att skapa bokföringskonto Kundförlust (6350).


  • No labels