Internt kliniknamn: För er som arbetar på samma mottagning men på olika kliniker eller har två olika kliniker med snarlika namn kan man nu ha interna kliniknamn. Det interna kliniknamnet används endast internt i SGX för att lättare kunna särskilja vilken klinik man arbetar i. Du ändrar under Inställningar, Administrera klinik.

Det interna namnet visas bl.a. längst ned till höger 


Se även Växla mellan kliniker >  • No labels