Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inställningar | Klinikinställningar | Fakturering & betalning

Fakturering & Betalning / Betalning:

Registrering av betalning av receptionist

Om kliniken tillåter registrering av betalning av receptionist innan besöket.

Fakturering & Betalning / Bokföring

Dölj patientens namn på Faktura-/inbetalningsjournal.

Ange om patientens namn ska döljas på rapporten. Patientid visas istället.

Fakturering % betalning / Fakturering

Använd OCR-nummer för betalning av fakturor

Använd OCR-nummer på fakturor för att kunna läsa återredovisningsfiler från bankgirot.

Använder extern besöksfakturering

Om kliniken fakturerar besök på annat sätt än i SGX. Inga fakturor eller kontantfakturor skapas eller kan skrivas ut från SGX.

Benämning på faktura

Ange benämning på kontantfaktura, t.ex. Kvitto. Benämningen används vid utskrift och i e-post.

Betalningsfrist

Betalningsfrist på fakturor, normalt 30 dagar (10 - 60).

Betalningsfrist sista i månaden

Justera sista betaldag till sista i månaden.

Ny nummerserie på fakturor

Ange nästa fakturanummer om Du vill starta en ny nummerserie. (kontakta Antwork AB)

Standard fakturaavgift

Ange standard fakturaavgift (0 - 100).

Varna vid kontantfakturering

Varna vid kontantfakturering. Om kliniken vanligtvis fakturerar kan klinikanvändare få en varning vid kontantfakturering för att minimera risken att fakturera fel.

Visa ofakturerade besök vid inloggning

Ange om ofakturerade besök ska visas vid inloggning.

Fakturering & betalning / Fakturering - på faktura

Skriv behandlarens namn på faktura

Ange om behandlarens namn och titel skall anges på fakturan.

Skriv ut information om högkostnadsskydd

Ange om information att patientavgiften ingår i högkostnadsskyddet ska skrivas på faktura vid landstingsbesök.

Skriv ut klinikens e-postadress

Ange om information att patientavgiften ingår i högkostnadsskyddet ska skrivas på faktura vid landstingsbesök.

Skriv patientens namn på fakturan

Ange om namn skall skrivas på faktura. Inställningen gäller för privatfakturor, för företag gäller inställning på resp. företag.

Skriv patientens personnummer på faktura

Ange om patientens personnummer skall skrivas på faktura. Inställningen gäller för privatfakturor, för företag gäller inställning på resp. företag.

Visa organisationsnummer enskild firma

Visa utställarens organisationsnummer på fakturan även om det är ett personnummer. Enligt skatteverket ska organisationsnummer stå på fakturan även om det är en enskild firma. Då många förmodligen inte vill detta även om lagen så säger införs en klinikinställning för detta.


  • No labels