Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inställningar | Klinikinställningar | Fakturering & betalning

Betalning:

Registrering av betalning av receptionist

Om kliniken tillåter registrering av betalning av receptionist innan besöket.

Fakturering

Använd OCR-nummer för betalning av fakturor

Använd OCR-nummer på fakturor för att kunna läsa återredovisningsfiler från bankgirot.

Använder extern besöksfakturering

Om kliniken fakturerar besök på annat sätt än i SGX. Inga fakturor eller kontantfakturor skapas eller kan skrivas ut från SGX.

Betalningsfrist

Betalningsfrist på fakturor, normalt 30 dagar (10 - 60).

Betalningsfrist sista i månaden

Justera sista betaldag till sista i månaden.

Ny nummerserie på fakturor

Ange nästa fakturanummer om Du vill starta en ny nummerserie.

Skriv behandlarens namn på faktura

Ange om behandlarens namn och titel skall anges på fakturan.

Skriv patientens namn på fakturan

Ange om namn skall skrivas på faktura. Inställningen gäller för privatfakturor, för företag gäller inställning på resp. företag.

Skriv patientens personnummer på faktura

Ange om patientens personnummer skall skrivas på faktura. Inställningen gäller för privatfakturor, för företag gäller inställning på resp. företag.

Standard fakturaavgift

Ange standard fakturaavgift (0 - 100).

Varna vid kontantfakturering

Varna vid kontantfakturering. Om kliniken vanligtvis fakturerar kan klinikanvändare få en varning vid kontantfakturering för att minimera risken att fakturera fel.

Visa ofakturerade besök vid inloggning

Ange om ofakturerade besök ska visas vid inloggning.


  • No labels