Inställningar | Klinikinställningar | Fakturering & betalning



Fakturering & Betalning / Betalning:

Registrering av betalning av receptionist

Om kliniken tillåter registrering av betalning av receptionist innan besöket.

Använder extern besöksfakturering

Om kliniken fakturerar besök på annat sätt än i SGX. Inga fakturor eller kontantfakturor skapas eller kan skrivas ut från SGX.

Skriv ut klinikens e-postadress

Ange om information att patientavgiften ingår i högkostnadsskyddet ska skrivas på faktura vid landstingsbesök.


  • No labels