Övre raden:

NY skapar ett nytt notat. Du får ange datum för notatet. Om Du "bakdaterar" mer än 14 dagar får Du en kontrollfråga.

 (Ctrl +S) sparar notatet.

F12 Sparar och stänger journalen.

 (Ctrl + Shift + S) Signerar notatet.

NY (Ctrl + N) Skapar nytt notat

 Raderar, tar bort notatet. Går bara om notatet inte är signerat.

 (Ctrl + USkriver ut journalen. 

 Skriver remissvar.

 Korrigera markerad text.

 Sätter markerad text under sekretess.

 (Ctrl + T) Skriver ut tidkort.

 (F5) Uppdaterar skärmbilden.

 Öppnar ärendebilden (patientöversikt).

 (Ctrl + R) Registrerar besök (dagens datum).

 (Ctrl + B) Visar patientens besök.

 (Ctrl + E) Öppnar patientuppgifter.

 (Alt + A) Öppnar patientanteckning.

 (Ctrl + K) Öppnar bokningskalender och Du har patienten med Dig, bara att "klicka in" i kalendern.

 (Ctrl + Shift + K) Öppnar annans kalender (välj från lista) och Du har patienten med Dig, bara att "klicka in" i kalendern.

 Skicka meddelande med internpost angående patienten.

Skicka E-post till patienten.

 Skicka SMS till patienten.

  ID-kontroll (Ctrl + i).

  Hantera patientens frikort.

 (Alt + B) Öppnar Blanketter.

 Visa patientens fakturor/kvitton.

  Öppnas status.

 Fler patientrelaterade val.

 Öppnar resekort (SLL, internet).

 Visar hjälp.

 (ESC) Stänger journalen .


Nedre raden:

 Teckensnitt.

 Klipp ut. Klipper ut markerad text och placerar den på klippbordet. (Ctrl + X)

 Kopierar markerad text och placerar den på klippbordet. (Ctrl + C)

 Klistrar in det som finns på klippbordet vid markören. (Ctrl + V)

 Ångrar senaste redigeringen. (Ctrl + Z)

 Ångrar ångra. 

 Minskar indrag. (Ctrl + Shift + O)

 Ökar indrag. (Ctrl + O)

 Punktlista. 

 Fetstil. (Ctrl + F)

 Kursiv stil. (Alt + K)

 Understruken stil. (Alt + U

 Textfärg.

 Fraser .

 Mallar (Ctrl + M)

 Diagnoser. Du kan välja och skriva in önskad(e) diagnos(er) i journalen. (Ctrl + D)

 KVÅ'er. Du kan välja och skriva in önskad(e) KVÅ(er) i journalen.

  • No labels