I SGX finns det möjlighet att göra dina tider bokningsbara för patienter via webben. Se även film i SGX under Utbildningsfilmer | Tidbok och schema.

  • Behandlare och receptionister administrerar de bokningsbara tiderna i SGX.
  • Patienten kan välja att söka tider för alla behandlare eller för en specifik behandlare inom samma mottagning.
  • Patienten kan boka en tid i webbtidboken för en behandlare. Patienten uppger sina uppgifter såsom namn, kontaktuppgifter och eventuellt ett meddelande.
  • Patienten kan avboka sin tid via en avbokningslänk som skickas med i bekräftelsemejlet för den bokade tiden.

image2019-4-28_19-8-46.png

Säkerhet. Inmatade uppgifter vid bokning överförs krypterat och sparas endast i SGX. Det finns ingen möjlighet för patienten att titta eller ändra på sina bokningar eller andra uppgifter. Endast avbokning via personlig länk i bekräftelsemejl är möjlig. Det är som alltid viktigt att göra en identitetskontroll av patienten vid besöket för precis som vid en telefonbokning kan personen som bokar uppge en annan persons uppgifter.


  • No labels