Välj Betalning:


I registreringsbilden kan Du välja Betalning enligt nedan:


Under Inställningar, Användarinställningar, fliken Besök kan Du ställa in vad som skall föreslås som som standard.

Betalsättet, i det tre översta valen, bestämmer Du under Inställningar, Användarinställningar, fliken Fakturering och Betalning.

Har Du valt "Betald direkt ..." så händer inget mer. Kontantfaktura skapas automatiskt i bakgrunden. Fakturor/kvitton finns under  Fakturor om Du vill skriva ut dem i efterhand.

Om Du registrerar "Uteblivet besök" kommer "Öppna fakturering" upp som förslag automatiskt.

Öppna fakturering gör just det, samma med öppna kontantfakturering.

Betalas vid senare tillfälle att varken kontant- eller faktura skapas. Besöket kommer upp i Ofakturerade besök under Ekonomi.

Betald på annat sätt innebär att det inte blir någon ekonomisk bokföring av patientavgiften över huvud taget.


  • No labels