Under:

Mallar

Fraser

NY öppnar fönstret för att skapa ny fras

 Redigera markerad fras.

 Tar bort markerad frasDu kan skapa och editera fraser som automatiskt ersätter den text Du skriver. Ex. om Du skriver "behnack" (enligt ovan) och trycker mellanslag så ersätts "behnakc" med "Mjukdelsbehandling och töjning av nackrosett....."

Klicka på NY och skapa Din fras;

Du kan även sätta in "platshållare" eller taggar som i sin tur ersätts med adekvat innehåll. Ex. kod: "kontaktmig", Text: Vänligen kontakta mig på tel Använare.Mobil eller via E-post: Användare.epost.

Resultatet om Du skriver kontaktmig blir: Vänligen kontakta mig på tel 070-758 75 96 eller via E-post antwork.data@swipnet.se

Du kan även skapa fraser utan kod. I journalen kan Du sedan klicka på  för att öppna fönstret med fraser och dubbelklicka på den fras Du vill sätta in i journalen.

Jämfört med "gamla" SG-X hanteras både fraser och "frasminne" i samma fönster.

Det finns eg. ingen begränsning på hur lång en fras får vara eller hur många fraser Du kan använda.


  • No labels