Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Du kan skicka krypterade filer till Antwork.

SGX måste vara installeratInstallera SGX


Utan inloggning

  1. Starta SGX så att Du kommer till inloggningsrutan.
  2. Klicka på  och sedan på "Skicka fil till Antwork (krypterat)".

  3. Välj fil.
  4. Ange meddelande i meddelanderutan som visas, ex.


Med inloggning

  1. Logga in i SGX.
  2. Meny Hjälp | Skicka fil till Antwork (krypterat).
  3. Välj fil.
  4. Ange meddelande i meddelanderutan som visas.


  • No labels