Du kan skicka krypterade filer till SGX support. SGX måste vara installerat.Utan inloggning

  1. Starta SGX så att du kommer till inloggningsrutan.
  2. Klicka på  och sedan på "Skicka fil till Antwork (krypterat)".

  3. Välj fil.
  4. Ange meddelande i meddelanderutan som visas, ex.Med inloggning

  1. Logga in i SGX.
  2. Meny Hjälp | Skicka fil till Antwork (krypterat).
  3. Välj fil.
  4. Ange meddelande i meddelanderutan som visas.  • No labels