Under febertermometern    finns  Livsstil


Frågeformulär angående patientens livsstil.

Svaren kan sedan sammanställas under Rapporter, Livsstilsstatistik.


  • No labels