Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under Landstingsmenyn,  Samlingsräkningar

Här kan du se skapade och skapa nya samlingsräkningar.

Öppnar markerad samlingsräkning. 

Skapa ny samlingsräkning. NY

Ta bort, "backar" markerad samlingsräkning om den blivit felaktig. Du kan sedan skapa ny samlingsräkning när felet är rättat. 

Skapa samlingsräkning

O.B.S! Endast besök som lagts på fil kommer med på samlingsräkningen. Har du inte skapat fil finns inget att lägga på samlingsräkningen.

För att skapa samlingsräkning, klicka på NY (Ctrl + N)

Välj datum t.o.m. som samlingsräkningen ska omfatta.

Resultat:

Skapa samlingsräkningar per period

Om du vill skapa samlingsräkningar per period anger du periodens tom-datum i datumordning.

Exempel. Du har inte skapat någon samlingsräkning på tre månader. Om du av misstag skapar en samlingsräkning för alla tre perioder tar du först bort den felaktiga samlingsräkningen.

  • Skapa ny samlingsräkning och ange periodens tom-datum, exempelvis 2019-11-30.
  • Skapa ny samlingsräkning och ange periodens tom-datum, exempelvis 2019-12-31.
  • Skapa ny samlingsräkning och ange periodens tom-datum, exempelvis 2020-01-31.


  • No labels