Om Du råkat registrera ett besök på fel ärende går det att åtgärda. Du kan flytta uppgifter såsom besök och statusar mellan patientens ärenden med dra-och-släpp (drag and drop) i Patientöversikten.


Öppna Patientöversikten (F7).

Om vi tänker oss att besöket 2018-08-18 skulle ha registrerats på ärendet "Knäbesvär" istället.

Markera besöket så att det blir blått.

Sätt markören på det blå, håll ned vänster musknapp och dra besöket till där det står "Knäbesvär" och släpp musknappen.

 Om besökets datum är utanför ärendets period kan du välja att utöka ärendets period. 

Resultatet blir:

Om hela ärendet "Ont i nacken" tillkommit av misstag kan Du nu ta bort det eftersom det är "tomt".

Markera "Ont i nacken" och klicka på 

Återstår:


  • No labels