Du kan lägga till eller ta bort användare i din egen klinik eller om du är systemadministratör.


Under Inställningar, Administrera klinik:

Klicka på "Lägg till" så kommer en lista upp med alla tillgängliga användare.

Dubbelklicka på den användare du vill lägga till i kliniken.

Välj vilken roll användaren skall ha i kliniken.

Klicka på "Välj" och spara det hela.